video: Ajuntament de Bagà ple extraordinari 25/01/2023

video: Ajuntament de Bagà ple extraordinari 25/01/2023
10-MODIFICACIONS-DE-CREDIT

10-PROPOSTA-MOODIF-CREDIT

9-AMPLIACIO-PLANTILLA

8-CALDERA-BIOMASSA-FUM

7-COMISSIONS-DE-FESTES

6-ENLLOSSAT-PAVIMENT-1ER-ULL-PONT-DE-LA-VILA

5-CONFORT-LOCAL-TERRADELLES

4-TANCAR-VIA-NICOLAU

3-TRASLLAT-ILLETA

2-PROPOSTA-PARALITZACIO-REPARACIO-PLACA-PORXADA

00-ANUNCI-PLE